Skip to main content

Předprodejní ukázka fotogrammetrického křídla senseFly eBee X se zabudovaným RTK/PPK modulem s přesností do 3cm GSD. Křídlo senseFly eBee X  je vybaveno multispektrální kamerou MicaSense Red Edge MX vhodnou pro precizní zemědělství. Touto kamerou lze měřit vitalitu porostu. V poslední řadě je křídlo osazeno fotogrammetrickou kamerou Aeria X. Tato kamera je vhodná pro mapování rozsáhlých území, topografické mapování, tvorba ortofoto map, DTM DSM map, měření objemu atd. Za 90 minut zvládne zmapovat území o rozloze 500 ha.