Skip to main content

Pasport FVE

Tvorba mapových podkladů, měření objemů

Letecké mapování a 3D modelování terénu již není jen záležitostí družic a letadel.

Díky dronům jsme schopni dosáhnout vysoce přesných výsledků za zlomek času a ceny v porovnání se staršími formami dálkového průzkumu země. Díky dronům dnes dokážeme přesně zmapovat vybrané oblasti v krajině či přesně změřit rozměry a objemy krajinných útvarů jako jsou doly, lomy haldy, skládky. Vytvoříme pro Vás přesné DTM, DSM, ortofoto mapy.

Výhody:

Pomocí dronu jsem schopni zmapovat velká území za zlomek času oproti tradičním způsobům měření. Díky dronu s technologií RTK (Real Time Kinematic) a pomocí vlícovacích bodů jsem schopni zaměřit objekty s třídou přesnosti 3. Měření je rychlé, efektivní a přesné. Skvěle se hodí pro geodety, projektanty, stavbyvedoucí atd. Dokážeme vytvářet mapové podklady, které se hodí pro budoucí výstavby nebo archivaci současného stavu. Dokážeme propojit také mračno bodů exteriéru a interiéru v jeden celek. Více informací o laserovém skenování zde.

Ukázky inspekcí

Možnosti výstupů:

 • Tvorba mapových podkladů (ortofoto map/mozaiky) ve formátu *.GeoTIFF, *.TIFF atd. ukotveno v souřadnicovém systému S-JTSK ve výškovém profilu Bpv
 • Tvorba přesných DSM map (digitální mapa povrchu), DTM map (digitální mapa terénu)
 • Tvorba polohopisů a výškopisů
 • Tvorba zájmových bodů
 • Tvorba barevných/černobílých mračen bodů ve formátech (*.XYZ, *.TXT, *.E57, atd.)
Objednat službu

Možnosti uplatnění:

 • Měření objemů sypkých materiálů v pískovnách, štěrkovnách, dolech, atd. (písek, štěrk, aj.)
 • Měření ploch
 • Měření objemů na skládkách odpadů
 • Zaměření pozemku a staveb
 • Měření kubatur zemních prací
 • Passportizace stavu
 • Inventarizace skladů
 • Trasování
 • Tvorba mapových podkladů