Skip to main content

Inspekce zatékání vody do plochých střech

Máte podezření nad úniky vody do střešní konstrukce nebo nemůžete najít místo vniku vody pod izolaci střechy? Máme pro Vás řešení.

Pomocí dronu s termokamerou a speciálními postupy jsme schopni odhalit místa vniku vody u rovných střech.

Ukázky inspekcí
Problematika zatékání vody do střech:

Způsob detekce vniknutí vody pod izolaci střechy je založen na skutečnosti, že střecha, která je poškozena průnikem vody se ochlazuje později než nepoškozené místo střechy (voda má větší tepelnou kapacitu, než izolace). Termokamera dronu pak změří celou povrchovou teplotu střechy. Na základě těchto naměřených hodnot a určení teplotních rozdílů se stanoví možná místa zatečení vody do střechy.

Pro správné určení možných míst vniknutí vody do střechy je nezbytné dodržet správný postup inspekce a také provádět inspekci za vhodných povětrnostních podmínek. Naše interní metodiky vychází z technického standartu ASTM C 1153 – Practice for Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using Infrared.

Postupy a povětrnostní podmínky pro inspekci plochých střech

Je vhodné před měření dodržet tyto následující podmínky:
  • Je nutné aby byly srážky 2 až 3 dny před samotnou inspekcí, aby voda měla možnost vsáknout se do problematických míst střechy.
  • V době inspekce by měla být střecha suchá, bez vody, bez sněhu – mohlo by totiž dojít k ovlivnění samotných výsledků měření a falešným detekcím.
  • Povrch střechy by měl být možná co nejvíce bez znečištění.
  • Inspekce by měla být provedena tak, aby sluneční svit neovlivňoval výsledky měření – nejlépe po západu slunce.
  • Teplota povrchu střechy by se měla pohybovat v rozmezí 5 °C až 10 °C.

Výstup:

Klient od nás obdrží velmi podrobný protokol o stavu střechy. V protokolu budou vyznačená místa zatékání, termogramy, RGB fotografie míst vniknutí vody, návrhy řešení k odstranění závad, atd. Pro lepší celkovou orientaci je součástí protokolu také fotografie celé střechy tzv. ortofoto mozaika.

Objednat službu