Skip to main content

Tvorba 3D objektů

Pomocí dronu jsme schopni vytvářet přesná mračna bodů nebo vytvářet přesné fotorealistické 3D objekty.

Jsme schopni vytvářet fotorealistické 3D objekty domů, budov, panelových domů, historických památek, soch, vysílačů, vodojemů aj. Tyto data lze uplatnit ve stavebnictví, geodezii, architektuře, památkářství atd.

Ukázky realizací
Uplatnění v praxi:

Digitalizace je všudypřítomná kolem nás. Díky dronům dokážeme vytvářet přesné 3D modely staveb, objektů, historických památek, soch, vodojemů, komínů aj. Kombinací výhod fotogrammetrie a výhod laserového skenování jsme schopni vytvořit přesné 3D modely objektů. Dokážeme propojit mračna bodů interiéru i exteriéru v jeden celek. Pomocí našich podkladů jsou památkáři schopni naplánovat rozsah oprav poničené fasády, jako tomu bylo např. při realizaci zakázky Katedrály Petra a Pavla v Brně. U projektu Kostela svatého Tomáše v Brně jsme vytvořili mračna bodů střechy kostela a propojili s mračnem bodů pozemního skeneru v jeden celek. A u zakázky budovy Ministerstva Zemědělství ČR jsme byli požádáni o vytvoření 3D objektu střech pro budoucí opravu střechy.

Možnosti uplatnění:

  • Zaměřování střech pro budoucí montáž fotovoltaických elektráren do PV*SOL. SOLAR EDGE atd.
  • Pasportizace budov
  • Pořízení skutečného stavu objektů
  • Zjištění stavu fasád budov
  • Vytváření skenu 3D objektů pro prezentace, vizualizace, atd.
Objednat službu