DronMAXcz

Tvorba 3D objektů

Tvorba 3D objektů pomocí dronu

Pomocí dronu jsme schopni vytvářet přesná mračna bodů nebo vytvářet přesné fotorealistické 3D objekty

Jsme schopni vytvářet fotorealistické 3D objekty domů, budov, panelových domů, historických památek, soch, vysílačů, vodojemů aj. Tyto data lze uplatnit ve stavebnictví, geodezii, architektuře, památkářství atd.

Objednat službu

Uplatnění v praxi:

Digitalizace je všudypřítomná kolem nás. Díky dronům dokážeme vytvářet přesné 3D modely staveb, objektů, historických památek, soch, vodojemů, komínů aj. Kombinací výhod fotogrammetrie a výhod laserového skenování jsme schopni vytvořit přesné 3D modely objektů. Dokážeme propojit mračna bodů interiéru i exteriéru v jeden celek. Pomocí našich podkladů jsou památkáři schopni naplánovat rozsah oprav poničené fasády, jako tomu bylo např. při realizaci zakázky Katedrály Petra a Pavla v Brně. U projektu Kostela svatého Tomáše v Brně jsme vytvořili mračna bodů střechy kostela a propojili s mračnem bodů pozemního skeneru v jeden celek.  A u zakázky budovy Ministerstva Zemědělství ČR jsme byli požádáni o vytvoření 3D objektu střech pro budoucí opravu střechy.

Možnosti uplatnění:

  • Zaměřování střech pro budoucí montáž fotovoltaických elektráren do PV*SOL. SOLAR EDGE atd. více info o této službě zde
  • Pasportizace budov
  • Pořízení skutečného stavu objektů
  • Zjištění stavu fasád budov
  • Vytváření skenu 3D objektů pro prezentace, vizualizace, atd.

 

Ukázka fasády domu (klinutím na obrázek si můžete prohlížet/měřit 3D model)

 

 

Galerie realizací: