DronMAXcz

Inspekce tepelných úniků budov

Inspekce tepelných úniků budov dron

Máte podezření na tepelné úniky hal, budov nebo rodinných domů? Nebo chcete zjistit tepelné mosty? Máme pro Vás řešení.

Šetření energie se stává více a více aktuální. Díky naší inspekci zjistíme místa úniku tepla nebo místa tepelných mostů. Pomůžeme minimalizovat škody a náklady na vytápění,

Objednat službu

Uplatnění v praxi:

Díky dronu s radiometrickou termokamerou Vám dokážeme rychle a přesně zjistit stav opláštění budovy nebo také zjistit tepelné úniky ve vaší střeše. Pomocí dronu s instalovanou termokamerou se dostaneme do hůře přístupných míst a dokážeme rychle analyzovat i větší rozsáhlé průmyslové komplexy. Naše interní metodiky měření úniků tepla vychází z technické normy  ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda.

Jestliže chcete zjistit, zda zatéká voda do Vaší ploché střechy …zde dostanete více informací.

Výstupní data: 

Jako klient od nás obdržíte podrobný protokol o stavu izolace budovy. V protokolu budou vyznačená místa úniků tepla, termogramy, RGB fotografie míst úniků tepla nebo tepelné mosty, návrhy řešení k odstranění závad, atd.

 

Realizace našich prací: