DronMAXcz

Inspekce fotovoltaických elektráren

Inspekce fotovoltaických elektráren dron

Naše společnost provádí inspekce fotovoltaických elektráren instalovaných na solárních parcích, průmyslových budovách nebo na rodinných domech.

Naší inspekcí pomocí termokamery a RGB kamery odhalíme závady na fotovoltaických panelech. U větších solárních parků v průměru ušetříme klientům stovky tisíc ročně. Díky naší inspekci Vám odhalíme vadné FV panely, odhalíme potenciální rizika požárů, navrhneme řešení a zajistíme nápravu.

Objednat službu

Záznam z inspekce FVE

Menší instalace do 0,1 MWp výkonu – rodinné domy, průmyslové haly, atd. Více informací zde.

Větší instalace od  výkonu 0,1 MWp – solární parky, atd. Více informací níže.

Pokud Vás zajímá stav vaší elektrárny, např. nedochází-li k přehřívání jednotlivých FV článků a nehrozí tím tak riziko vzniku požárů nebo jen chcete zkontrolovat, jak servisní společnost udržuje vaši fotovoltaickou elektrárnu? Máme pro Vás řešení.

Nabízíme rychlé, kvalitní a efektivní řešení – výhody naší inspekce naleznete zde.

 

 

Možné výstupy:

Díky jedinečnému softwaru, který jsme si pro tyto účely nechali vyvinout, nabízíme následující způsoby vyhodnocení:

Verze EKONOMY: pomocí speciálního dronu s termokamerou a s RTK modulem, Vám dokážeme najít závady na Vaší FV elektrárně. Při příznivém počasí dokážeme za den zanalyzovat více než 10 MWp instalovaného výkonu. Výstupem je protokol, kde u každého vadného panelu budete mít pořízené jak RGB/radiometrické termo fotografie, tak polohu pořízené fotografie (s přesností na několik cm). V protokolu u každé fotografie naleznete také QR kód, kde za pomoci chytrého zařízení mobilu/tabletu načtete polohu závady FV panelu. Tato funkce se skvěle hodí v terénu pro servisního technika, který na základě toho provede kontrolu jednotlivých závad FV panelů. Dále k protokolu dostanete RGB/termo video, kde můžete vidět jak pořízený záznam z letu, tak umístnění záznamu v mapě. Navíc to celé slouží jako důkaz, že byla provedena celá kontrola Vaši FVE, panel po panelu.

Verze EKONOMY PLUS: obsahuje navíc označení závad fotovoltaických panelů.

Verze PRO: jedná se o nejvíc podrobné vyhodnocení stavu FV elektrárny. Vyhodnocování stavu FVE se řídí dle Švýcarské metodiky IEC-TS-62446-3 . Toto vyhodnocení se nejvíce hodí jako podklad pro pojistnou událost, kde byla FV elektrárna poškozena, např. kroupami, zasažení bleskem, či jinými povětrnostními vlivy. V podrobném protokolu o inspekci vaší fotovoltaické elektrárny naleznete soupis více než 16-ti závad FV panelů, jejich opravitelnost, návrh řešení, rozkreslení závad do celkové situace FVE, statistiky ztrátovosti výkonu z důvodu naměřených abnormalit atd.

 

Fotovoltaické elektrárny do výkonu 0,1 MWp – menší instalace, rodinné domy:

U menších fotovoltaických elektráren ve většině případů používáme verzi vyhodnocení tzv. PRO, kde nabídneme zákazníkovi komplexní sužbu. Tedy jak od inspekce fotovoltaických panelů, zpracování výsledků v našem speciálním softwaru, zaprotokolování inspekce, který bude obsahovat více než 16 závad FV panelů, návrh řešení oprav či výměny, rozkreslení závad do celkové situace FVE, statistiky snížení výkonu z důvodu naměřených abnormalit atd. Více informací jak to funguje tato služba naleznete zde.

 

Více o této problematice můžete shlédnout níže na tomto videu:

 

Zde je příklad z praxe, jak díky naší inspekci zákazník ušetřili téměř 130.000,-Kč bez DPH ročně.

 

 

Ukázky z inspekcí FV elektráren: