DronMAXcz

Úvod do FV Systémů

 

 

ÚVOD DO FV SYSTÉMŮ

Již mnoho let jsou pomocí termografie fotovoltaické panely testovány ve výrobním procesu a i v laboratoři. Pomocí termokamery lze nejmenší teplotní rozdíly měřit a hodnotit. Běžnou vizuální kontrolou to zpravidla není možné. Po analýze těchto teplotních rozdílů lze identifikovat anomálie a vady FV panelů v závislosti na jejich velikosti a charakteristikách. Tato metoda byla také použita ke zkoumání celého fotovoltaického systému.

 

PRINCIP FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ:


Každý fotovoltaický panel je tvořen několika desítky článků, které jsou zapojeny do série. Tyto články převádí sluneční energii na energii elektrickou. Fotovoltaický článek tvoří až 95% křemík.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrické napětí generované jedním fotovoltaickým článkem je příliš malé přibližně 0.5V . Musí se tedy tyto fotovoltaické články zapojovat do série.

 

 

 

 

 

 

Sériové zapojení článků má za následek, že v případě selhání jednoho článku ve FV panelu, má celý FV panel snížený výkon. Články které vykazuji abnormalitu se stávají spotřebiči a zahřívají se. Proud funkčních článků je snížen abnormálním článkem. To může způsobit další přehřívání a může dojít i k propálení FV panelu skrz vadný článek. Stíny ze stromů/rostlin, nečistoty, ptačí trus atd. mají obdobný důsledek. Zastíněné buňky dodávají nižší napětí jako nestíněné buňky a působí tedy jako odpor/spotřebič.

 

 

 

 

Aby se zabránilo nefunkčnosti celého FV panelu v důsledku nefunkčnosti jednotlivých buněk, které snižují celkový výkon FV panelu, používají se tzv. bypass (obtokové) diody, které jsou propustné pouze v jednom směru aby blokovali zpětný proud. Proud vadným článkem neprochází, prochází jen bypass diodou a dalšími funkčními články FV panelu. Toto řešení má za následek to, že celkový výkon panelu se sníží jen o část, která je nefunkční. Funkční část panelu nadále vyrábí elektrický proud

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Schéma FV Panelu

 

STRUKTURA VRSTEV FOTOVOLTAICKÉHO SOLÁRNÍHO PANELU:

Vodící spoje, křemíkové vrstvy článku a krycí sklo jsou v modulu pevně spojeny dohromady. Tenké silikonové vrstvy jsou vloženy do speciální licí pryskyřice a jsou chráněny před mechanickými a povětrnostními vlivy. Pro snížení hmotnosti lze zadní skleněnou vrstvu úplně vynechat.

 

Obrázek 2 Průřez FV panelu

 

Ukázka špatně umístněných fotovoltaických panelu: