DronMAXcz

Termografie

Termografie uvodni foto

Termografie

Dron vybavený termální kamerou umožňuje sbírat data v IR (= infračerveném) spektru v mnoha oborech. Např. v energetice, stavebnictví nebo v zemědělství. Díky dronu jsme schopni snadno zkoumat velmi těžko přístupná místa a zkrátit tak čas a náklady na inspekci na minimum.

K typickým aplikacím dronů s termokamerou v průmyslu patří bezkontaktní měření teplot, hledání úniků tepla na budovách, kontrola stavu izolace na produktovodech s lokalizací místa úniku tepla, inspekce fotovoltaických panelů v solárních elektrárnách, kontrola elektrické rozvodné sítě včetně izolátorů a detekce přechodových odporů. Veškerá data zpracujeme a dodáme ve srozumitelné formě, díky které můžete učinit kvalifikovaná rozhodnutí.

Cena: od 4000 Kč

Objednat službu

Možnosti uplatnění:

RODINNÉ DOMY
 • Termosnímky venkovních i vnitřních částí budov, střešních izolací, zdí…
  (snižuje náklady na vytápění)
 • Analýza opláštění budov, detekce tepelných mostů
  (zvyšuje komfort užívání)
 • Kontrola účinnosti fotovoltaických panelů
  (zajistí maximální účinnost systému)
ENERGETIKA
 • Fotovoltaické elektrárny – inspekce solárních panelů
  (zajistí maximální účinnost systému)
 • Inspekce elektrických vedení
  (detekce přechodových odporů)
 • Inspekce úniků tepla teplovodů, trasování energovodů
  (horkovody, parovody atd.)
 • Inspekce chladících věží
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
 • Vyhledávání ztracených zvířat/psů termokamerou (za 1 hodinu letu se dá prohledat zhruba 1km² plochy)
 • Vyhledávání ztracených osob termokamerou
 • Vyhledávání ohnisek požáru

 

 

Galerie: