DronMAXcz

Partnerský e-shop

Bezpilotní prostředky UAS lidově drony za poslední dobu zažívají velký boom. Je až neskutečné do jakých oboru lze tyto bezpilotní prostředky použít.
Zde je několik případu, jakým způsobem lze drony použít.

 

VEŘEJNÉ INSTITUCE:

 • – fotografie: pohlednic, propagačních letáků, web atd.
 • – video

REALITNÍ KANCELÁŘE:

 • – fotografie/video nemovitosti pozemků atd.
 • – tvorba 3D modelů budov

RODINNÉ DOMY:

 • – termosnímky budov, střešních izolací, zdí, oken a podobně: snižuje náklady na vytápění
 • – analýza opláštění budov, detekce tepelných mostů: zvyšuje komfort užívání
 • – kontrola fotovoltaických panelů: zajistí maximální účinnost systému

POJIŠŤOVNY:

 • – fotografie pojistných událostí
 • – zjišťování škod
 • – měření škod

ARCHEOLOGIE/PAMÁTKY:

 • – tvorba 2D/3D map, tvorba 3D objektů
 • – fotografie archeologických památek

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM:

 • – vyhledávání osob termokamerou
 • – vyhledávání ohnisek požáru

REKLAMNÍ FOTOGRAFIE A PROMO VIDEO NA MÍRU:

 • – fotografie
 • – tvorba 180° a 360° panoramat
 • – krátká videa

GEODÉZIE:

 • – tvorba ortofoto map, DSM nebo DTM map
 • – tvorba polohopisů a výškopisů a tvorba zájmových bodů
 • – zaměření pozemku a staveb

ZEMĚDĚLSTVÍ A TĚŽBA:

 • – detekce napadení stromů kůrovcem
 • – měření vitality rostlin
 • – vyhledávání zvěře při senoseči (biofarmy)
 • – výpočet “lehnutých” zemědělských plodin, pro vyplacení pojistných události
 • – měření objemu ploch kamenolomů, pískoven, aj.
 • – inventarizace zásob

STAVEBNICTVÍ:

 • – časosběrné fotografie postupů stavebních prací
 • – tvorba mračna bodů pro tvorbu 3D map/objektů
 • – inspekční fotografie/videa
 • – termografické snímkování
 • – kontrola hydroizolace a tepelné izolace střech: pomáhá minimalizovat škody a náklady na vytápění
 • – detekce tepelných mostů budov

INSPEKCE:

 • – komínů: kontrola vadných míst
 • – budov, objektů a vnitřních prostor
 • – větrných/solárních elektráren: snadná a rychlá kontrola bez nutnosti odstavení od provozu
 • – stožárů vysokého napětí – snadná a bezpečná kontrola stožáru VN
 • – GSM/TV vysílačů a vodojemů
 • – solárních panelů: zajistí maximální účinnost systému
 • – kontrola produktovodů: revize celistvosti opláštění nad i pod povrchem země

ENERGETIKA:

 • – inspekční fotografie/video
 • – inspekce solárních panelů: zajistí maximální účinnost systému
 • – měření průseků ochranných pásem kolem sloupu vysokého napětí: snižuje čas na vyhledávání lokalit výseků
 • – kontrola izolátorů
 • – detekce přechodových odporů
 • – teplovody: termosnímky úniků tepla teplovodů, trasování energovodů – horkovody, parovody atd.