DronMAXcz

Laserové skenování / tvorba 3D objektů

Laserové skenování/tvorba 3D objektů

Jsme společnost, která se zabývá skenováním/zaměřováním objektů a zpracováním získaných dat. Skenujeme sochy, vysílače, pozemky, exteriér i interiér všech typů budov jako pasport, případně skutečné provedení stavby.

Používané přístroje deklarují přesnost měření do 2 mm, do hůře dostupných míst a na exteriérové expozice je k dispozici Dron s LiDARem.

Cena: Odvíjí se od konkrétního projektu, proto cenu určujeme na míru. Při zadání poptávky, uveďte doplňující informace, viz níže.

Objednat službu

Největší výhody laserového skenování:

Přesnost
Vzhledem k návaznostem jednotlivých staničení se dosahuje vysoké přesnosti, které prakticky nelze dosáhnout klasickým zaměřováním pomocí dálkoměrů, kdy je zachycena tloušťka i křivost stěn.

Úspora času a nákladů
Po naskenování objektu se minimalizuje počet opakovaných doměřování na stavbě a díky skenování jsou k dispozici panoramatické fotografie z jednotlivých míst. Získaným mračnem bodů máme poté k dispozici kompletní geometrii budovy, ze které lze odměřovat jednotlivé vzdálenosti.

Pohodlnost
Skenování lze provádět i ve velmi slabých světelných podmínkách a stísněných prostorech, kde se při běžném zaměřování složitě orientuje. Výsledky měření je možné aplikovat do CAD systémů.

 

Data ze skeneru zpracováváme do požadovaného výstupu, kterými mohou být:

 • Mračno bodů (XYZ, TXT, E57, FLS, RCP, PTX, ZFS, LAS, LAZ, PTS, PLY, DP, FPR, LSPROJ, FWS, CL3, CLR, RSP)
 • 2D výkresová dokumentace (dwg, dxf)
 • 3D model budov (rvt)
 • BIM model – 3D model s požadovanými daty (rvt)
 • 3D Objekt (FBX, OBJ)
 • Výpočet kubatur (Lomy, deponie, skládky, sklady,..)

 

Doplňující informace poptávky: 

Laserové skenování:

 • Černobílé/barevné
 • Polohu objektu (stačí město)
 • Přiložte alespoň základní dokumentaci (pokud není, tak alespoň počet podlaží
 • Přibližný termín začátku prací
 • Termín odevzdání
 • Požadovaný finální výstup (např. E57)

Pokud požadujete další zpracování z mračna bodů, připište ještě prosím údaje k dalšímu požadovanému výstupu. Děkujeme

 

Tvorba dokumentace/modelu:

 • Požadovaný finální výstup (2D výkresová dokumentace, 3D model budovy)
 • Přibližný počet výkresů (Např. 2x půdorys, 3x řez, 4x pohled, 1x krov, …)
 • Termín odevzdání
 • V případě 3D modelu také jeho orientační podrobnost (např. LOD100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400)

 

Tvorba BIM modelu:

 • Termín odevzdání
 • Podrobnost modelu (např. LOD 300)
 • Přibližný počet výkresů generovaných z modelu (Např. 2x půdorys, 3x řez, 4x pohled, …)
 • Požadovaný datový standard (Pokud nemáte, budeme Vás kontaktovat pro upřesnění)

 

Tvorba 3D objektu:

 • Termín odevzdání
 • Požadovaný finální výstup (FBX, OBJ, …)

 

Výpočet kubatur:

 • Přibližný termín začátku prací
 • Termín odevzdání
 • Polohu objektu (stačí město)
 • Požadovaný finální výstup (např. kubatura, počet beden, …)

 

Galerie: