DronMAXcz

Fotogrammetrie

Tvorba mapových podkladů, měření objemů

Letecké mapování a 3D modelování staveb a terénu již není jen záležitostí družic a letadel.

Díky dronům jsme schopni dosáhnout vysoce přesných výsledků za zlomek času a ceny v porovnání se staršími formami dálkového průzkumu země. Díky dronům dnes dokážeme přesně zmapovat vybrané oblasti v krajině či přesně změřit rozměry a objemy krajinných útvarů jako jsou doly, lomy nebo haldy. Vytvoříme pro Vás přesné DTM, DSM, ortofoto mapy.

Cena: od 6000 Kč

Objednat službu

Možnosti uplatnění:

MAPOVÉ PODKLADY/MRAČNA BODŮ
  • Tvorba mračen bodů
  • Tvorba ortofoto map ve formátu .GeoTIFF ukotveno v souřadnicovém systému S-JTSK ve výškovém profilu Bpv
  • Tvorba přesných DSM map (digitální mapa povrchu), DTM map (digitální mapa terénu)
  • Tvorba polohopisů a výškopisů pomocí RTK (Real Time Kinematic) s přesnosti GSD až 1 cm
  • Tvorba zájmových bodů atd.
  • Zaměření pozemku a staveb
MĚŘENÍ OBJEMŮ x MĚŘENÍ PLOCH
  • Měření ploch objemů sypkých materiálů (písek, štěrk atd.)
  • Měření objemů na skládkách odpadů
  • Měření kubatur zemních prací
  • Inventarizace skladů

 

 

 

 

Galerie: